Αποστολή Αρχείων Tag

Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε χρειαστεί να στείλουμε μέσω διαδικτύου μεγάλα αρχεία ο όγκος των οποίων είναι αρκετά μεγάλος ώστε να σταλούν μέσω email.