Τι είναι το RSS

Το RSS είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να ενημερώνεστε για τα γεγονότα.